BIBLIOTEKA

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy około 7 tysięcy woluminów. Obejmuje:

  • lektury szkolne
  • literaturę piękną (prozę, poezję, dramat)
  • literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem profili kształcenia w naszej szkole
  • księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy)
  • czasopisma („Cogito”, „Mój piękny ogród”, „Emocje”, „Charaktery” i inne)
  • wydawnictwa specjalne (kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty CD)

Księgozbiór jest udostępniany poprzez wypożyczenia oraz w czytelni (księgozbiór podręczny - encyklopedie i słowniki). Zasady pracy biblioteki i korzystania z jej zbiorów określa Regulamin Biblioteki (zgodnie ze Statutem Szkoły).

Biblioteka szkolna znajduje się na dolnym parterze budynku szkoły.

Przy bibliotece znajduje się ogólnodostępna pracownia multimedialna wyposażona w 4 komputery podłączone do internetu, drukarkę i skaner oraz kserokopiarkę, która umożliwia nauczycielom powielanie sprawdzianów a uczniom kopiowanie notatek i innych materiałów.


 

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek

1000 - 1600

wtorek

1000 - 1600

środa

800 - 1400

czwartek

800 - 1400

piątek

800 - 1400