- INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017


- ANEKS INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „STAREJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 - od strony 103


Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny w 2017 roku absolwentów zlikwidowanego Liceum Profilowanego

 

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny - strona 97


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2017 - strona 3


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1a_N - Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej  który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016,


Załącznik 1d_S - Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów


Załącznik 1e_S - Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014, którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Załącznik 26a Informacja o wniesieniu oplaty za egzamin maturalny  Nowa formuła/Stara formuła


Załącznik 26b Wniosek o zwolnienie z oplaty za egzamin maturalny Nowa formuła/Stara formuła