- Informacja o zużytych składnikasz majątku ruchomego - 18.11.2014