PROCEDURY

Publikujemy procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 roku ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Procedury obowiązujące od 2008 roku

 

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna