Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych dla techników z komentarzem  

 
2009 rok - czerwiec

 

Zamieszczamy przykładowe rozwiązania zadań z etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników wraz z komentarzem dotyczącym oceniania.

L.p.

Nazwa zawodu

1

Technik agrobiznesu

2

Technik architektury krajobrazu

3

Technik ekonomista - zad.1 ; zad.2-8

4

Technik handlowiec

5

Technik informatyk - zad.1; zad.2

 

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna